Why you should choose

SSL Certificates

SSL staat voor Sercure Sockets Layer en zorgt ervoor dat gegevens die een bezoeker via de website verstuurd, automatisch versleuteld worden. Dit houdt in dat data dusdanig verpakt wordt in een code, dat deze door derden niet te ontcijferen is.

Doordat hackers steeds slimmer worden in het achterhalen van persoonlijke gegevens, is het belangrijk om hun voor te zijn. Websitebezoekers willen niet dat hun vertrouwelijke gegevens als wachtwoorden, persoonlijke informatie en betaalinformatie op straat komen te liggen. Het gebeurt ook vrij regelmatig dat hackers een website weten te kopiëren waardoor de bezoeker denkt op uw website te zijn, maar in werkelijkheid hun gevoelige informatie regelrecht afgeven aan hackers.

Met een SSL certificaat voorkomt u gemakkelijk deze narigheid. Met het certificaat kan de bezoeker via het browser zien dat de website beveiligd is. Het internetadres krijgt een extra “s” (https://) en een gesloten slotje in de statusbalk. Bovendien zijn er certificaten die de balk groen doen oplichten.